Mans grozs:

0 prece(s) - €0,00
Jums ir tukšs Jūsu iepirkumu grozā.

0

Laipni lūgti mūsu autoveikalā!
Ekskluzīvi un videi draudzīgi auto mazgāšanas un kopšanas līdzekļi,
lai aizsargātu Jūsu auto vērtību!

Vispārīgie pirkuma pasūtījuma noteikumi

 • Ar 2016. gada 12. augustu
 • 1. Noteikumu joma un spēkā esība

  1.1 Šie Vispārīgie pirkuma pasūtījuma noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) regulē attiecības starp fizisku personu vai juridisku personu (turpmāk tekstā - Pircējs) no vienas puses, un Spring River OÜ, reģistrācijas numurs 12055472, adrese Osmussaare iela 10, 13811, Tallina, Igaunija (turpmāk tekstā - Pārdevējs), no otras puses, kur Pircējs un Pārdevējs turpmāk kopā tiek saukti - Puses, saistībā ar preču un pakalpojumu (turpmāk tekstā - Preces) pasūtīšanu tiešsaistes veikalā www.springriver.eu (turpmāk tekstā - e-veikals), noslēdzot pirkuma un pārdevuma līgumu (turpmāk tekstā – Pirkuma līgums) preču pirkumam e-veikalā.

  1.2 Pieņemot šos Noteikumus, Pircējs apstiprina, ka ir izlasījis Pirkuma līguma noteikumus, piekrīt tiem un ievēros tos.

  1.3 Pārdevējam ir tiesības modificēt un grozīt šos Noteikumus attiecībā uz Precēm. Noteikumu un cenu sarakstu izmaiņas tiek izvietotas Pārdevēja e-veikalā. Noteikumu izmaiņas un grozījumi stājas spēkā, publicējot tos e-veikalā. Ja pasūtījums tiek veikts pirms jauno Noteikumu stāšanās spēkā, ir piemērojami tie Noteikumi, kas bija spēkā laikā, kad faktiski tika veikts pasūtījums, ja vien likumi vai šīs prasības nenosaka citādi.

  1.4 Papildus šiem Noteikumiem, no Preču pirkuma e-veikalā izrietošās tiesiskās attiecības regulē Igaunijas Republikas tiesību akti.

  1.5 Attiecībā uz jautājumiem, kas šajos Noteikumos konkrēti nav noteikti, Puses rīkojas saskaņā ar Igaunijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

 • 2. Klientu atbalsts

  2.1 Pārdevēja Klientu apkalpošanas departaments strādā darbdienās no 09:00 līdz 17:00.

  2.2 Klientu apkalpošana tiek veikta angļu, krievu un igauņu valodās.

 • 3. Preču pirkšana un pasūtīšana e-veikalā

  3.1 E-veikalā ir iespējams nopirkt tās Preces, kam ir saite ‘Pievienot grozam’.

  3.2 Nopērkamo Preču daudzums ir norādīts ar laika nobīdi un tas var atšķirties no faktiskā stāvokļa Pārdevēja noliktavā.

  3.3 Preču klāsts un to cenas var tikt mainīts/as, iepriekš par to nebrīdinot.

  3.4 Visas cenas e-veiklā ir norādītas Euro ar PVN, kas tiek piemērots Igaunijas Republikā.

  3.5 Ja Pircējam no Eiropas Savienības Dalībvalsts, izņemot Igaunijas Republiku, ir derīgs reģistrēts PVN maksātāja numurs, tas tiek atbrīvots no PVN maksājuma.

  3.6 Pasūtījuma izvietošana e-veikalā nenozīmē, ka ir noslēgts Pirkuma līgums. Pirkuma līgums tiek uzskatīts par noslēgtu un stājas spēkā, kad Pārdevēja bankas kontā tiek saņemta summa, kas maksājama saskaņā ar pasūtījuma apstiprinājumu.

  3.7 Pēc pasūtījuma veikšanas Pircējs ne vēlāk ka 5 darbdienu laikā veic priekšapmaksu pilnā apmērā; ja priekšapmaksa pilnā apmērā netiek veikta, pasūtījums automātiski tiek atcelts.

  3.8 Pircējam ir tiesības atcelt neapmaksātu un nepiegādātu pasūtījumu, attiecīgi par to paziņojot Pārdevējam.

 • 4. Preču piegāde un nodošana

  4.1 Preces tiks piegādātas uz to piegādes adresi, ko Pircējs ir norādījis savā pasūtījumā. Pircējam tiks paziņots par piegādi, izmantojot to kontaktinformāciju, kas norādīta, veicot pasūtījumu.

  4.2 Visi pasūtījumi tiek apstrādāti divu darbdienu laikā pēc priekšapmaksas saņemšanas Pārdevēja noliktavā.

  4.3 Piegāde tiek veikta 1-10 darbdienu laikā, atkarībā no Pircēja atrašanās vietas.

  4.4 Piegāde tiek veikta darbdienās.

  4.5 Piegādes izmaksas tiks pieskaitītas Pircēja pasūtījumam un atspoguļotas pie norēķina. Piegādes cenā ir ietverts Igaunijas Republikā piemērotais PVN.

  4.6 Ja Preču cena ir mainījusies vai Preces ir fiziski nepieejamas, kamdēļ pasūtījumā norādītajā termiņā piegāde nav iespējama, Pārdevējs paziņo Pircējam par kavējumu, izmantojot pasūtījumā norādīto kontaktinformāciju. Paziņojumā tiek norādīts, ka piegāde nav iespējama vai arī tiek ierosināti jauni pasūtīto Preču piegādes noteikumi. Ja Pircējs nepieņem ierosinātos noteikumus, tam ir tiesības pasūtījumu atcelt. Šādā gadījumā tiek piemērots šo noteikumu 6. punkts.

 • 5. Pirkuma līguma izbeigšana un Preču atgriešana

  5.1 Ja jebkādu iemeslu dēļ nopirktās Preces tiek uzskatītas par nepiemērotām, Pircējs var izbeigt Pirkuma līgumu 14 kalendāro dienu laikā pēc Preču saņemšanas.

  5.2 Atmaksa tiks veikta tikai tādā veidā, kādā tika veikta sākotnējā samaksa.

  5.3 Atgrieztās preces nedrīkst būt lietotas un ir jābūt saglabātam/-ām sākotnējam iepakojumam, dokumentācijai, rokasgrāmatām, utt.

  5.4 Pircējs piekrīt apmaksāt ar Preču atgriešanu saistītos pasta izdevumus, izņemot gadījumus, kad atgrieztās preces neatbilst pasūtītajām Precēm.

  5.5 Izbeidzot Pirkuma līgumu, nopirktās Preces tiek atgrieztas nekavējoties (bet ne vēlāk kā pēc 30 kalendārajām dienām).

  5.6 Produkti, kas ir apzīmēti kā IZPĀRDOŠANA (SELL OUT), tiek piedāvāti galīgai pārdošanai. Netiks apstiprināta nekāda veida atgriešana vai apmaiņa.

  5.7 Pircējs nosūta e-pasta vēstuli uz sales@springriver.eu ar pasūtījuma numuru un pieprasījumu atgriezt Preces un izstāties no Pirkuma līguma.

  5.8 Ja Pircējs izstājas no Pirkuma līguma, Preces var tikt atgrieztas Pārdevēja noliktavā, kuras adrese ir atrodama e-veikalā. Pircējs ievēro, ka Pārdevējs neatbild par nozaudētiem vai sabojātiem saiņiem.

  5.9 Atmaksa tiek veikta, izmantojot Pircēja pirkuma pasūtījuma apmaksai lietoto sākotnējo samaksas metodi 14 darbdienu laikā no saiņa saņemšanas.

 • 6. Pirkuma līguma pārtraukšana

  6.1 Pircējam ir tiesības pārtraukt pasūtījumu bez papildu izmaksām pēc tā apmaksas, bet pirms Preču piegādes. Lai pārtrauktu Pirkuma līgumu, Pircējs nosūta attiecīgu paziņojumu un Pirkuma līguma numura ar e-pasta starpniecību uz sales@springriver.lv. Atbildot, Pārdevējs nosūta apstiprinājumu par Pirkuma līguma pārtraukšanu.

 • 7. Datu aizsardzība un konfidencialitāte

  7.1 Pārdevējs nodrošina Pircēja datu aizsardzību, tai skaitā, tā personas datu, un datu izmantošanu saskaņā ar Konfidencialitātes politikā noteikto procedūru. Pircējs apstiprina, ka tas ir izlasījis Konfidencialitātes politiku un piekrīt tās noteikumiem.

  7.2 Pārdevējs e-veikalā izmanto drošligzdu slāņa (standarts SSL) tehnoloģiju, lai Pircējam nodrošinātu visdrošāko iespējamo iepirkšanos.

  7.3 Pārdevējs respektē Pircēja konfidencialitāti. Pārdevējs nekad nevienam nesniegs vai nepārdos Pircēja personas informāciju.

 • 8. Saistības un strīdu izšķiršana

  8.1 Pārdevējam ir saistības pret Pircēju un Pircējam ir saistības pret Pārdevēju par otrai pusei radītajiem zaudējumiem, kas radušies, pārkāpjot šos Noteikumus, Igaunijas Republikas likumdošanā paredzētajos gadījumos un noteiktajā apmērā.

  8.2 Pārdevējam nav saistību pret Pircēju par Pircēja ciestajiem zaudējumiem vai Preču piegādes kavējumiem, ja zaudējumi vai piegādes kavējumi ir radušies tādu apstākļu dēļ, ko Pārdevējs nevarēja ietekmēt un kuru iestāšanos Pārdevējs neparedzēja un nevarēja paredzēt.

  8.3 Strīdi, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju saistībā ar pasūtījumiem un pirkumiem, ir risināmi pārrunu ceļā. Ja Puses nevienojas, tām ir tiesības savu tiesību aizsardzībai vērsties vai nu Patērētāju tiesību aizsardzības departamentā, vai Tallinas municipālajā tiesā. Risinot strīdus, Puses vadās no Igaunijas Republikā esošās likumdošanas.

 • 9. Noteikumu spēka esība

  9.1 Šie Pārdevēja e-veikala Noteikumi ir spēkā, sākot no 2016. gada 12. augusta.